درباره


قفسه دیجیتال یک موتور جستجوی علمی است که با هدف دسترسی ساده و سریع به محتوای علمی با کیفیت به دور از هر گونه تبلیغات آزاردهنده پا به عرصه وجود گذاشته است. در این موتور جستجو کاربران به دنیایی از دانش دسترسی خواهند داشت. امکان جستجوی سریع در دسته بندی های مختلف و دانلود با کیفیت فایل ها از ویژگی های اصلی این موتور جستجو است…